odesílání formuláře ...

Výběr vzdělávacího programu:

Přihlašovací údaje:

E-mail:
Heslo:
Heslo znovu:

Základní infromace:

Jméno:
Přijmení:
Tituly:
Datum narození:
Místo narození:
Státní občanství:
   ZPS 
Telefon:

Trvalé bydliště:

Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační:
Město:
PSČ:

 Korespondenční adresa rozdílná od trvalého bydliště

Údaje o dosaženém vzdělání

přidat další
Škola:
Obor:
Vzdělávací program:
Rok absolvování:
Připojené soubory (vysvědčení, certifikáty, atd...)   přidat další


Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů týkajících poskytovaných služeb společnosti IDEA-IQ, a.s.
Údaje označené * jsou povinné.
- Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., (Zákon o ochraně osobních údajů) a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. IDEA-IQ, a.s. je správcem a současně zpracovatelem údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

- Uchazeč i společnost IDEA-IQ, a.s. berou na vědomí, že vzájemně si poskytnuté údaje o vzdělávání a o společnosti jsou důvěrné. Všechny poskytnuté informace (zejména návrh smlouvy, výši poplatků za vzdělávání) považuje společnost IDEA-IQ, a.s. za svoje obchodní tajemství, což uchazeč bere na vědomí.